آخرین مطالب ارسالی

آشنایی با سرویس پیام کوتاه

سرويس پيام كوتاه  (SMS)موفقيت بسيار بزرگي در دنياي بي سيم كسب كرده است. ميلياردهـاSMS  در طول روز ارسال مي گردد. در حال حاضر SMS مولد درآمد عمده اي براي شركت هايي است كه در حوزه تكنولوژي بي سيم كار مي كنند. برنامه هاي ابتكاري زيادي بر پايه SMS ساخته شده و هر روز بر تعداد آنها افزوده مي شود.

 SMS مخفف Short Message Service بوده كه تكنولوژي اي براي ارسال و دريافت پيام بـين تلفن هاي همراه است SMS. اولين بار در سال 1992 در اروپا بدعت گزاري گرديد و در همان ابتدا وارد استانداردهاي  GSMشد و بعدها به تكنولوژي هاي بي سيم مثل CDMA و TDMA منتقل گرديد. استانداردهاي GSM و SMS در ابتدا توسط ETSI توسـعه داده شـده انـد. در حـال حاضـر 3GPP مسئوليت توسعه و نگهداري استانداردهاي GSM و SMS را عهده دار مي باشد.
  
همانگونه كه از نام  SMS سرويس پيام كوتاه مشـخص اسـت ميـزان داده قابـل ارسـال توسـط ايـن تكنولوژي بسيار محدود است. هر SMS حداكثر مي تواند 140بايت (1120بيت) داده را شامل شود. پس اگر رمز گذاري 7بيتي استفاده شود هر SMS مي تواند شامل 160 كاراكتر گردد. اين رمز گذاري بـرايكاراكترهاي لاتين مانند زبان انگليسي مناسب است . 
 
براي پياده سازي زبان هاي غيـر لاتـين ماننـد چينـي، عربـي و فارسـي نيـاز بـه رمزگـذاري 16  بيتـي (Unicode UCS2) مي باشد، اگر از اين روش رمزگزاري استفاده گردد هر SMS شامل 70 كـاراكترمي گردد. 
 
پيام هاي SMS از زبان هاي بين المللي پشتيباني مي نمايند و به تمامي زبان ها كه Unicode آنهـا را  پشتيباني مي كند مثل چيني، فارسي، ژاپني و كره اي بدون هيچ مشكلي عمل مي كند. 
 
علاوه بر متن SMS مي تواند داده هاي باينري را نيز حمل نمايد. امكان ارسال ringtone، تصـاوير،لوگو، wallpaper، انيميشن، كارت هاي ويزيت و... توسط پيام هاي SMS وجود دارد. 
 
يكي از بزرگترين مزاياي SMS اين است كه توسط 100% گوشـي هـايGSM  پشـتيباني مـي شـود. 

تقريبا تمامي سرويس هايي كه توسط شركت هاي ارائه دهنده خدمات ارائه مي شود، شامل SMS نيـزمي باشد. بر خلاف SMS تكنولوژي هاي همراه ديگر مثل WAP و JAVA  توسط خيلـي از گوشـيهاي قديمي پشتيباني نميشود .

یکی از کاربردهای پيام هاي کوتاه ارسال پيام هاي فرد به فرد است اما علاوه بر این کاربردی که گفته شد کاربردهای بسیار زیاد دیگری را نیز داراست  که  ارائـه اطلاعـات بـه كـاربران تلفـن همراه یکی از آنها مي باشد.

 بسياري از شركت ها از پیام های کوتاه(پیامک) جهت ارسال اطلاعاتي از قبيل اخبار، گزارشات آب و هوا و اطلاعات مالي به مشتركين خود استفاده مي نمايند. بسياري از اين سرويس هـاي اطلاعـاتي مجـاني نيستند.
پیام کوتاه  پرداخت معكوس روش معمول مـورد اسـتفاده ايـن شـركت هـا بـراي دريافـت وجـه ازمشتركين مي باشد.

آشنایی با سرویس های پیام کوتاه ارزش افزوده vas -شارژ معکوس

به صورت کلی سرویس های پیام کوتاه به دو صورت ارائه می گردند : 

روش اول (ارسال عادی):
در این روش موسسه یا سازمان هزینه پیامک را پرداخت می نماید و به افراد مورد نظر خود که شماره تلفن های همراه آنها را دارد پیامک ارسال می نماید این روش سالیان زیادی است که انجام می شود که پیامک های تبلیغاتی یا اطلاع رسانی سازمانها به این صورت می باشد .
از معایت این روش می توان به احتمال عدم رضایت دریافت کننده پیام و هزینه بر بودن این روش برای موسسه یا سازمان نام برد.

روش دوم(شارژ معکوس یا vas):
 در این روش یک موسسه یا سازمان، خدماتی ارائه می نمایید که دریافت اطلاعات آن برای افراد ارزشمند است لذا هر فردی که به آن اطلاعات نیازمند باشد با ارسال درخواستی به شماره پیامک مورد نظر بنا به شرایط آن،  محتوای مورد نیاز خود را دریافت می نماید و هزینه پیامکهای دریافتی از شارژ اعتباری تلفن همراه خود فرد کسر می گردد.
در سرویس شارژ معکوس فرد هر گاه بخواهد می تواند با ارسال کلمه"off"و یا "خاموش" به همان شماره پیامکی که از آن پیامک دریافت می نماید شرایط لغو عضویت را دریافت نماید.

مهمترین مزیت سرویس های پیامکی vas انتخاب دریافت پیامک به اختیار خود فرد می باشد وهمچنین به دلیل عدم نیاز به پرداخت هزینه توسط سازمان ارائه کننده خدمات می توان سطح پاسخگویی به مخاطب را بسیار بالا برد.

برای مثال این روش می توان به ارائه خدمان آموزشی پرداخت که مثال رایج آن دریافت پیامکهای با محتوای احکام یا حدیث روز می باشد که مخاطبان به انتخاب خود روزانه یک حکم شرعی یا یک حدیث را دریافت می نمایند.
برای مثال شما می توانید با ارسال عدد 111به شماره پیامک 20102010روزانه یک پیامک با موضع تربیت فرزند دریافت کنید.
نمونه دیگر چنین سرویس هایی را می توانید در سایت www.20102010.ir ویژه مرکز فرهنگی هاتف مشاهده نمایید.
شرکت سامانه ساپک در ارائه خدمات پیامک در سطح کشور به ارائه هر دو روش می پردازد و به عنوان یکی از شرکت های همکار همراه اول می تواند تمامی سازمانها و شرکت را در ارائه روش اول و دوم خدمات پیام کوتاه یاری نماید.

خبرگزاری ها
سایتهای پر مخاطب اینترنتی
موسسات فرهنگی
صاحبان کتاب
هیات مذهبی
موسسات آموزشی

از جمله سازمانهایی هستند که می توانند به ارائه سرویس های پیام کوتاه vas بپردازند.


برچسب‌ها:
زهرا يکشنبه 5 دی 1395 ادامه مطلب


صفحات سایت


ابر برچسب